•  
  •  
  •  

 

 

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Обява за работа

По НП "Заедно в изкуствата и спорта" - 2022 г.

училището търси да назначи:

1. Треньор по футбол на група V- VII клас - 80 часа

2. Учител по музика на вокална група за забавна и естрадна песен - 80 часа

 

Групите ще започнат работа от 01.10.2022 г.