•  
  •  
  •  

 

 

Целодневна организация на учебния процес

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“.

 

С реализирането на този проект ОУ „Христо Ботев“ цели създаване на условия за реализиране потенциала на всяко дете, чрез занимания по интереси.Създадената стая по интереси- за учене и забавления, да кара всяко дете да се чувства уважавано и ценено.

 

Дейностите по интереси  се провеждат в помещението, оборудвано по настоящия проект.

 

Ученици , ползващи помещението, оборудвано по проекта- 50 ученици .

 

Ученици по класове- I клас -28 ученици и II клас -22ученици.