•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Целодневна организация на учебния процес

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“.

 

С реализирането на този проект ОУ „Христо Ботев“ цели създаване на условия за реализиране потенциала на всяко дете, чрез занимания по интереси.Създадената стая по интереси- за учене и забавления, да кара всяко дете да се чувства уважавано и ценено.

 

Дейностите по интереси  се провеждат в помещението, оборудвано по настоящия проект.

 

Ученици , ползващи помещението, оборудвано по проекта- 50 ученици .

 

Ученици по класове- I клас -28 ученици и II клас -22ученици.