•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  1. Даниела Василева Попова - старши учител, начален етап на основното образование ( I-IV клас)- лице за приемане, регистриране и разглеждане на вътрешно подадени сигнали в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестовица. Получава сигналите на email: daniela.va.popova@edu.mon.bg и телефон: 0876707356
  2.  В случай, че определеното лице, отговарящо за разглеждането на сигнали е в конфликт на интереси за конкретно разглеждан случай или е възпрепятстван да разгледа в срок постъпилия сигнал, по обективна причина, Милена Иванова Бръмбарова - учител в ГЦОУД , прогимназиален етап  е служител, отговарящ за разглеждането на вътрешно подадени сигнали в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестовица, общ. "Родопи" за конкретния случай. Получава сигналите на email: milena.brambarova@edu.mon.bg и телефон: 0876707332