•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Успех за теб

Заедно за разгръщане потенциала на учениците и трайното им приобщаване в училищното образование!

 

 

Допълнителното обучение по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се провежда в 7 групи от следните ръководители:

Даниела Попова- група „Допълнително обучение за обща подкрепа по Български език  и литература с ученици от I клас“.

Галина Ангелова- група „Допълнително обучение за обща подкрепа по Български език  и литература с ученици от II клас“.

Галина Билева- Допълнително обучение за обща подкрепа по Български език  и литература с ученици от III клас“.

Марияна Патишанова- „Допълнително обучение за обща подкрепа по Български език  и литература с ученици от IV клас“.

Ася Букова- „Допълнително обучение за обща подкрепа по Математика с ученици от V клас“.

Недялка Урилска- „Допълнително обучение за обща подкрепа по Български език  и литература с ученици от VI клас“.

Недялка Урилска- „Допълнително обучение за обща подкрепа по Български език  и литература с ученици от VII клас“.