•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

COVID-19 

Правилник 2022/2023


Заповед за преустановяване  на присъствен учебен процес от 05.11.2021 г.


Правилник за работата в училище в условията на COVID-19


На 10.11.2020 г. е установен случай на заболял от  COVID 19 - 1 учител и 1 служител е карантиниран.


Към 03.11.2020 г. в ОУ "Христо Ботев" има двама ученици контактни на болен  с COVID -19 които са в карантина. 

Учениците към момента не са болни. Карантината им изтича на 06.11.2020 г. 

Не се налага карантиниране на паралелките.

 


Заповед ОРЕС I-IV клас

Заповед ОРЕС V-VII клас

Дезинфекция на сграда

Инструктажи

Отчитане на отсъстващи ученици

Провеждане на ПС, Общи събрания и родителски срещи

Правилник за организация в условията на COVID 19