•  
  •  
  •  

 

 

COVID-19 

Правилник 2022/2023


Заповед за преустановяване  на присъствен учебен процес от 05.11.2021 г.


Правилник за работата в училище в условията на COVID-19


На 10.11.2020 г. е установен случай на заболял от  COVID 19 - 1 учител и 1 служител е карантиниран.


Към 03.11.2020 г. в ОУ "Христо Ботев" има двама ученици контактни на болен  с COVID -19 които са в карантина. 

Учениците към момента не са болни. Карантината им изтича на 06.11.2020 г. 

Не се налага карантиниране на паралелките.

 


Заповед ОРЕС I-IV клас

Заповед ОРЕС V-VII клас

Дезинфекция на сграда

Инструктажи

Отчитане на отсъстващи ученици

Провеждане на ПС, Общи събрания и родителски срещи

Правилник за организация в условията на COVID 19