•  
  •  
  •  

 

 

Обучения 21-22 година

Обучение за директори, учители, педагогически специалисти по тема: "Емоционална компетентност", 

форма: частично присъствена форма

хорариум: 16 академични часа, от тях 8 академични часа присъствена форма

Период на провеждане: 01.07.2022 - 11.07.2022 г. присъствена форма на 01.07.2022 г.

Обучителна организация: Евроклас - консулт, стойност на обучението с ДДС 900,00 лв.