•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Обучения 21-22 година

Обучение за директори, учители, педагогически специалисти по тема: "Емоционална компетентност", 

форма: частично присъствена форма

хорариум: 16 академични часа, от тях 8 академични часа присъствена форма

Период на провеждане: 01.07.2022 - 11.07.2022 г. присъствена форма на 01.07.2022 г.

Обучителна организация: Евроклас - консулт, стойност на обучението с ДДС 900,00 лв.

 

Тема: "Методика на обучението по БДП"

Място: Електронна среда

Период: 27.09-29.09.2021 г.

Участници: 4

Обучителна организация: ЦПО Професия 21век

 

Тема: "Мениджмънт в класната стая"

Място: х-л "Акватерм" с. Красново

Период:15.10-16.10.2021 г.

Участници:10

Обучителна организация: Евроклас консулт прим ЕООД