•  
  •  
  •  

 

 

"Обучения" - 22/23

Тема: "Методика на обучението по БДП"

Място: Електронна среда

Период: 27.09-29.09.2021 г.

Участници: 4

Обучителна организация: ЦПО Професия 21век

 

Тема: "Мениджмънт в класната стая"

Място: х-л "Акватерм" с. Красново

Период:15.10-16.10.2021 г.

Участници:10

Обучителна организация: Евроклас консулт прим ЕООД

 

Обучение за директори, учители, педагогически специалисти по тема: „STE(A)M – концепция и приложение в образованието ”

форма: частично присъствена форма

хорариум: 16 академични часа, от тях 8 академични часа присъствена форма

Период на провеждане: 07.10.2022 - 08.10.2022 г. присъствена форма на 07.10.2022 г.

Обучителна организация: Евроклас - консулт, стойност на обучението с ДДС 1110,00 лв.