•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

"Обучения" - 22/23

Обучение за директори, учители, педагогически специалисти по тема: „STE(A)M – концепция и приложение в образованието ”

форма: частично присъствена форма

хорариум: 16 академични часа, от тях 8 академични часа присъствена форма

Период на провеждане: 07.10.2022 - 08.10.2022 г. присъствена форма на 07.10.2022 г.

Обучителна организация: Евроклас - консулт, стойност на обучението с ДДС 1110,00 лв.