•  
  •  
  •  

 

 

Ръководство

Ваня Крайчева - Директор

 

Завършила е ПУ „П.Хилендарски“ гр. Пловдив, специалност „ Начална училищна педагогика“.   Магистър е по специалност „ Педагогика- езиково-литературно обучение“ в начален етап на Основоното образование.

 

Има 19 години педагогически стаж, три, от които като ръководител на училище.

 

Интересува се от новостите в образованието и има опит в реализирането на множество проекти по Национални и Оперативни програми.

 

Любовта към хората и стремежът към по- интересното, красивото и доброто са водещите приоритети в работата й.