•  
  •  
  •  

 

 

Материално-техническа база

През 2013 година ОУ ‘‘ Христо Ботев“ беше санирано по Европейски проект, спечелен от общ. „Родопи“. Учениците се обучават в 10 класни стаи и кабинети по: музика, технологии и предпиемачество, информационни технологии и физкултурна стая, разположени на три етажа.

 

Училището разполага с лекарски кабинет и стая за хранене.

 

По проект „Модерни училища за нашите деца“ се обзаведе стая за занимания по интереси, в която децата играят, творят и приятелства градят.