•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Обществен съвет

Протокол № 5 от 18.04.2024 г.


Покана:

На 18.04.2024 г. от 16,00 часа ще се проведе заседание на Оществения съвет към ОУ "Христо Ботев" - с. Брестовица.

Дневен ред на зеседанието:

1. Отчет на изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на 2024 г. 

2. Други.


Протокол № 4 - 05.03.2024 Г.


Покана

На 05.03.2024 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет със следния дневен ред:

 

1. Съгласуване на избора на учителите на учебниците и учебните комплекти за бъзвъзмедно ползване за I-IV клас, за учебната 2024/2025 година.

2. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.

3. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпиленията над плащанията по бюджета на училището.

4. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2024/2025 година.

5. Отчитане на средствата за спорт по ПМС № 46 от 2020 г., разходвани през 2023 г.

 


Протокол 3-05.01.2024

Протокол № 2-11.10.2023 г.

Протокол № 1-26.09.2023 г.

 

Протокол № 9-12.09.2023 г.

Протокол от обществен съвет на 11.07.2023 г. за Отчет на бюджета за второ тримесечие

Протокол  6 от обществен съвет на 19.04.2023 г. за Отчет на бюджета за първо тримесечие

Протокол № 5-28.03.2023 г.

Протокол № 4 от 19.01.2023 г.

Протокол № 3 от 21.12.2022 г.

Протокол № 2 от 19.10.2022

Протокол № 1 от 02.09.2022

 

Протокол № 5-04.07.2022

Протокол № 4 -20.04.2022

Протокол № 3-16.03.2022

Протокол № 2-20.01.2022 г.

Протокол № 1-22.10.2021 г.

 

Протокол № 6 от 02.09.2021 г.

Протокол № 3 от 18.03.2021 г.

Протокол № 2 от 22.01.2021 г.

Протокол № 001 от 05.10.2020 г. за 2020-2021 учебна година

 

Протокол № 6

Протокол № 7

Протокол № 6

Протокол № 5

Протокол № 4

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1

Протокол

Протокол

Обществен съвет

Протокол