•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Графици

2023/2024

График юнска поправителна сесия 2024г.

График БДП прогимназиален етап II учебен срок 2023-2024г.

График БДП начален етап II учебен срок 2023-2024г.

График за провеждане на контролни и класни работи II учебен срок

График за провеждане на допълнителни консултации с ученици, включени в ЦОУД II учебен срок 2023-2024г.

График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети II срок 2023-2024г.

График за консултиране на родители и ученици и приемно време II срок  2023-2024г.

-----------------------

График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок на  2023-2024 г.

График за консултиране на родители и ученици I срок 2023-2024

График за провеждане на контролни и класни работи


2022/2023

График за поправителна сесия август-септември 2023 г.

График юнска поправителна сесия 2023

Промяна график контролни и класни за II учебен срок

Промяна график за контролни и класни работи - втори срок

График на дейностите на ГЦОУД - II срок, учебна 2022-2023 година

График консултации ЦДО - II срок

График - приемно време - втори срок

График за контролни и класни работи - втори срок

График консултации по учебни предмети - втори срок


ГРАФИК ГЦОУД

График доп.час на класа и приемно време

График за контролни и класни работи

График консултации по учебни предмети

График БДП в ЧК начален етап

График на БДП ПЕ

 

2021/2022

График поправителна сесия

График поправителна юнска сесия

График ЦДО за II учебен срок

Приемно време, 2 час на класа за II учебен срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График на контролни и класни работи за II  учебен срок

 

График ЦДО

График на контролни и класни работи за I  учебен срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График БДП

Приемно време, 2 час на класа

Дневно разписание

 

2020/2021

Графици компенсиращи мерки и проектни дейности за учебната 2020/2021 г. - 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас

График за допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок 2020-2021 г

График на контролни и класни работи за II  учебен срок 2020-2021 г.

График ДЧК за II учебен срок 2020-2021

График на консултации с ученици от ЦДО за I учебен срок 2020-2021 г.

График за допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок 2020-2021 г

График ДЧК за учебен срок 2020-2021

График на контролни и класни работи за I  учебен срок 2020-2021 г.

Дневно разписание

Начало и край на учебния ден

 

2019/2020

График за контролни и класни

График за провеждане на час на класа, консултации и СИП

График БДП начален етап

 

2018/2019

График БДП начален етап

ГРАФИК БДП прогимназиален етап

График за контролни и класни

График за провеждане на час на класа, консултации и СИП

 

2017/2018

График самостоятелна форма, май 2018

График за час на класа и консултации

График на контролни и класни работи

График БДП

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017

 

2016/2017

График за час на класа и консултации за втори учебен срок

График на контролни и класни работи - втори срок

График на контролни и класни работи

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016