•  
  •  
  •  

 

 

Графици

2022/2023

ГРАФИК ГЦОУД

График доп.час на класа и приемно време

График за контролни и класни работи

График консултации по учебни предмети

График БДП в ЧК начален етап

График на БДП ПЕ

 

2021/2022

График поправителна сесия

График поправителна юнска сесия

График ЦДО за II учебен срок

Приемно време, 2 час на класа за II учебен срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок

График на контролни и класни работи за II  учебен срок

 

График ЦДО

График на контролни и класни работи за I  учебен срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок

График БДП

Приемно време, 2 час на класа

Дневно разписание

 

2020/2021

Графици компенсиращи мерки и проектни дейности за учебната 2020/2021 г. - 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас

График за допълнителни консултации по учебни предмети за II учебен срок 2020-2021 г

График на контролни и класни работи за II  учебен срок 2020-2021 г.

График ДЧК за II учебен срок 2020-2021

График на консултации с ученици от ЦДО за I учебен срок 2020-2021 г.

График за допълнителни консултации по учебни предмети за I учебен срок 2020-2021 г

График ДЧК за учебен срок 2020-2021

График на контролни и класни работи за I  учебен срок 2020-2021 г.

Дневно разписание

Начало и край на учебния ден

 

2019/2020

График за контролни и класни

График за провеждане на час на класа, консултации и СИП

График БДП начален етап

 

2018/2019

График БДП начален етап

ГРАФИК БДП прогимназиален етап

График за контролни и класни

График за провеждане на час на класа, консултации и СИП

 

2017/2018

График самостоятелна форма, май 2018

График за час на класа и консултации

График на контролни и класни работи

График БДП

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017

 

2016/2017

График за час на класа и консултации за втори учебен срок

График на контролни и класни работи - втори срок

График на контролни и класни работи

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016