•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Отчет на бюджета

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2023 г. - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2023 г. - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2023 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджеата за 1-во тримесечие на 2023 г. - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджеата за 1-во тримесечие на 2023 г.

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесеччие на 2022 г. - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесеччие на 2022 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2022 г. - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2022 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2022 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджеата за 1-во тримесечие на 2022 г.

Бюджет 2022

 

Информация и отчет за изпълнението на 4-то тримесечие 2021

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2021 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2021 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2021 г.

Бюджет 2021

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2020 г.

 

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2019 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2019 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2019 г.

 

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2018 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2018 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2018 г.

 

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2017 г.

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

 

Бюджет 2016