•  
  •  
  •  

 

 

Отчет на бюджета

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2022 г. - КСФ

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2022 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2022 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджеата за 1-во тримесечие на 2022 г.

 

Информация и отчет за изпълнението на 4-то тримесечие 2021

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесеччие на 2021 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2021 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2021 г.

Бюджет 2021

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2020 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2020 г.

 

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2019 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2019 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2019 г.

 

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2018 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2018 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2018 г.

 

 

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017 г.

Информация и отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2017 г.

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

 

Бюджет 2016