•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

През новата 2020/2021 учебна година в ОУ „Христо Ботев“ ще се използва електронен дневник – https://adminplus.bg

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

12 април-  Ден на астронавтиката и космонавтиката