•  
 •  
 •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

ГЦОУД 3

 

 


Прилагане на методи за иновативно четене в часовете за занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден.

Какво прочетох


 

ОТКРИТ УЧРОК С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА 14.12.2018 Г.

 

„ Избор, четене и споделяне на откъси от любими творби, попълване на читателски дневници“

 1. Изложба от илюстрации на прочетените творби  и техните автори.
 2. Споделяне на любими герои, теми, идеи и поуки от прочетените книги.
 3. Жанрова принадлежност и характерни особености на жанровете.
 4. Събеседване с родителите за ползите от четенето и споделяне  с децата „Кои  книжки прочетох в моето детсвтво?“

 

Лично творчество на учениците от 3 ЦДО:

 • Изработена книжка с лично творчество на учениците от 3 ЦДО във връзка с темите „Съчини стих на любима тема!” – месец октомври 2018 г.;
 • Стихове  и съчинения на ученици по повод годишнината от юбилея на читалището – месец ноември 2018 г.
 • Съчинения на учениците „Защо се гордея, че съм българин?” По темата „Работа с енциклопедия” – месец март 2019 г.;
 • Изложба от рисунки на ученици по темите „Пролетни празници” и „Местни празници и обичаи” – месец март 2019 г.
 • Стихотворения за пролетта,  майката – месец март 2019 г.;

 

СЦЕНАРИЙ

ЗА „СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО“ V-VII КЛАС

„Няма по-верен приятел от книгата”

Ърнест Хеменгуей

 

I Водещ: Книгата е безценна. Това го знаят възрастните, трябва да го научим и ние – учениците.

II Водещ: От 22 до 26 октомври 2018 г. Министерството на образованието и науката организира Национална седмица на четенето.  В инициативата ентусиазирано и масово се включваме и ние учениците от ОУ „Христо Ботев”.

I Водещ: Седмицата на четенето за насърчаване и повишаване на грамотността ще открие  директора на  нашето училището г-жа Крайчева.

II Водещ: За да влезем в един друг свят- Светът на книгите, са ни нужни впечатления  и познания от  прочетени  творби на любими поети и писатели.

   Презентация,  посветена на българските поети и писатели ще представи Милица Папалова- V клас.

I Водещ: А, сега учениците от часа по интереси „ Тихо четене“ ще прочетат откъси от любими приказки и разкази и ще ни направят съпричастни с героите им и техните преживявания. Ще се възползваме от съвета им да запомним мъдрите поуки от прочетеното.

/Споделяне на прочетеното/

II Водещ: Учениците от V- VII клас ще представят своите читателски дневници.

I Водещ: В нашето училище имаме и млади поети и писатели, които ще представят своето лично творчество./четат се стихове- лично творчество/

II Водещ: Стигнахме и до кулминацията на нашето тържество: Състезанието по правопис. Г-жа Урилска ще ви запознае с регламента.

 

Един час прекаран в четене, е час, откраднат от Рая." Тома Уортън

"Книгата е велика вещ, докато човек умее да я ползва." Александър Блок
След като се научиш да четеш, ще бъдеш вечно свободен." Фредерик Дъглас

 "Книгата е може би най-сложното и великото чудо от всички чудеса , създадени от човечеството по пътя му към щастие и бъдещо могъщество." Максим Горкий

"Дом, лишен от книга, прилича на тяло, лишено от душа." Цицерон

"Чете се по три начина: първият - четеш и не разбираш; вторият - четеш и разбираш; третият - четеш и разбираш даже това, което не е написано." Яков Княжнин

 "Човек с хубава книга в ръцете си никога няма да се почувства самотен." Карло Голдони

 "Хората престават да мислят, когато престанат да четат." Дени Дидро

"Дали човек чете или не чете – това веднага се забелязва. Между хората няма по-голяма разлика от тази." Паскал Мерсие

 Аз винаги си бях представял Рая във вид на библиотека." Хорхе Луис Борхес

 "Днешният читател, е утрешният лидер." Маргарет Фулър

 


-На 18.04.2019 г. учениците участваха в интерактивен урок на тема  „Как чрез езика и играта ,приказките са нашето училище“?  проведен от    госпожа Елена Диварова – писател, член на Съюза на българските писатели и журналисти.

 • Проведоха се интерактивни игри с учениците, свързани с изучени приказки, асоциативни игри за съставяне на истории с базови думи.
 • Чрез иновативни похвати писателката разкри защо приказката е училище за децата и на какво ги учи тя.
 • Учениците прочетоха свои лични стихове, писани във връзка с темите „Моето родно училище”, „Първа пролет” и „Стихове за майката”.
 • В края на срещата се учреди литературен клуб с учениците, които проявяват интерес към поезията.

 


 

Родителите са привлечени като партньори  в образованието на учениците, осъзнавайки значението на грамотността за житейската им реализация.

 • Участие на родителите в открития урок на тема „Избор, четене и споделяне на откъси от любими творби” – 14.12.2018 г.
 • Родителите споделят  впечатления от свои прочетени книги в ранното си детство.
 • „Гост за един ден – родител” – четене от книгата „Български празници и обичаи” във връзка с темата „Пролетни празници и обичаи” – четене и попълване на читателския дневник – месец април 2019 г.