•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

"Обучения" - 2023/2024 г.

Вътерешно институционлана квалификация за директори, учители и други педагогически специалисти на тема: "Дизайн мислене за отворено обучение";

Хорариум: 16 академични часа, от тях 8 академични часа присъствена форма;

Период на провеждане: 20.10.2023 г. - 30.10.2023 г.;

Обучени са 14 педагогически специалисти;

Период на провеждане: 20.10.2023 г. - 30.10.2023 г.;

Обучителна организация: "Евроклас - консулт" - ЕООД, стойност на обучението с ДДС 910,00 лв.