•  
  •  
  •  

 

 

Учители

Име, презиме, фамилия

Предмет, по който преподава

Длъжност

ПКС

Ася Стоянова Букова

Математика и Физика

 учител

 

Галина Михайлова Билева

Начален учител

Старши учител

 

Даниела Василова Попова

Начален учител

Старши учител

 

Даниела Димитрова Димитрова

Музика

Старши учител

ІІ

Екатерина Стефанова Бормалийска

Начален учител

ГЦОУД

 Учител

 

Ивелина Иванова Георгиева

Начален учител

Учител

Йорданка Димитрова Букова

История, География Медиатор

Учител

 

Магдалена Атанасова Джингарова

Начален учител

ГЦОУД

Старши учител

ІІ

Мариана Атанасова Патишанова

Начален учител

Старши учител

 

Милена Иванова Бръмбарова

Прогимназиален

Учител-ГЦОУД

 Учител

 

Минка Иванова Гавраилова

Начален учител ГЦОУД

Учител

 

Недялка Георгиева Урилска

БЕЛ и ИТ

Старши учител

 

Николай Атанасов Ненов

 ФВС

 учител

 

Новелия Атаносова Пейви

ЧП, БИОЛОГИЯ и Химия,Английски език

 Учител

V

Наталия Петева Танева

 

ЗАС