•  
  •  
  •  

 

 

Учители

Име, презиме, фамилия

Предмет, по който преподава

Длъжност

ПКС

1.

Галина Михайлова Билева

Начален учител

Старши учител

 

2.

Елена Нанева Мерджанова

Начален учител

Старши учител

 

3.

Магдалена Атанасова Джингарова

Начален учител

Старши учител

ІІ

4.

Мариана Атанасова Патишанова

Начален учител

Старши учител

 

5.

Даниела Василова Попова

Начален учител

Старши учител

 

6.

Цветка Асенова Тошева

Прогимназиален учител

Старши учител

 

7.

Йорданка Георгиева Симеонова

Начален учител

Старши учител

 

8.

Даниела Димитрова Димитрова

Музика

Старши учител

ІІ

9.

Недялка Георгиева Урилска

БЕЛ и ИТ

Старши учител

 

10.

Мария Йорданова Джингарова

Математика и Физика

Старши учител

 

11.

Рухшен Тефикова Мехмедова

ЧП, БИОЛОГИЯ и Химия

Старши учител

ІІ

12.

Илина Николова Вутова

История, География и Изобразит. изк.

Учител

 

13.

Тодор Мирчев Кушкиев

БЕЛ и ФВС

Старши учител

 

14.

Светла Спасова Николова

Английски език

Учител

 

15.

Наталия Петева Танева

 

ЗАС