•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Новини

"Уважаеми родители, учениците ще бъдат на обучение от разстояние в електронна среда от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. Очаквайте по-късно да публикуваме графиците, по които ще протича обучението. Обучението ще се провежда в електронна среда в MS Teams, при спазване на училищните правила. Присъствието на учениците в учебнте часове е задължително. Обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда „СИНХРОННО“. Обучаващият и обучаемите трябва да взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа."
 


Игри на асфалт

На 31.03.2022 г. Малките ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица, общ . „Родопи“ поканиха на Празник на буквите директора на училището Ваня Крайчева, учителите и служителите, а училището им подари нова площадка с „Игри на асфалт“, изградена пo eвpoпeйcки oбpaзeц, cъoбpaзeнa c ycлoвиятa зa бeзoпacнocт. Тя е построена със средства от делигирания бюджет на училището. Площадката се намира в двора на ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица и разполага с игри за „Многобой“. Цветните игрови изображения на асфалта са изрисувани с материал, който е е термопластик –  изключително високоустойчив, приспособен за големи натоварвания, което  позволява безпроблемно скачане, бягане и каране на колело върху него.  Издържа над 5 години и няма разходи по поддръжката. Дебелината му е 3 мм,  екологичен е и е напълно безопасен за учениците.

Площадката ще бъде използвана в часовете по Организиран отдих и физическа активност и Занимания по интереси. Ще помага и в борбата с вирусите и COVID – 19.

Идеята на ръководството и учителите в училището е децата  и родителите да се чувстват щастливи и спокойни на територията на училището.

 

 


 


Уведомяваме Ви, че от 02.12.2021 г. за учениците от прогимназиален етап предстои преминаване на 50% от паралелките от V до VII клас на ротационно обучение от разстояние в електронна среда. Графикът на ротация е следният:

1 седмица – в ОРЕС са учениците от VI  клас

2 седмица – в ОРЕС са учениците от V и VII клас

За учениците от I до IV клас се организира присъствен образователен процес за случаите, когато:

Най-малко 50% от учениците в паралелката са подали декларация за съгласие за тестване или притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или са с отрицателен резултат от лабораторно изследване.


Обучение от разстояние в електронна среда

 


 

Еднократна помощ за първокласниците за учебната 2021/2022 година, за покриване на част от разходите в началото на учебната година - Прочети тук!

 


 


Графици компенсиращи мерки и проектни дейности за учебната 2020/2021 г. - 1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас


 


СЪОБЩЕНИЕ

Учениците от 3. клас в училището са под карантина, поради заболял от COVID-19 учител. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние от 01.03.2021 г. до 05.03.2021 г.

 


Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка със заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, след приключване на първия учебен срок и междусрочна ваканция на 03.02.2021 г. присъственото обучение и онлайн обучението на учениците ще се осъществявя по следния график:

  • 04.02.2021 г. – 17.02.2021 г.- присъствено обучение за учениците от VII клас
  • 18.02.2021 г. – 02.03.2021 г.- присъствено обучение за учениците от V клас
  • 04.03.2021 г. – 17.03.2021 г.- присъствено обучение на учениците от VI клас

 

Учениците от I – IV клас през м. февруари се обучават присъствено.

 

С учениците от I до III клас в периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. и учениците от IV – VI клас в периода от 16.06.2021 г. до 30.06.2021 г. ще се осъществяват компенсиращи мерки съгласно утвърден график. С тези мерки се осигурява възможност учениците да компенсират пропуските в изучаването на учебния материал чрез допълнителна работа, упражнения екипни проекти, творчески дейности. Важно е да отбележим, че това не са редовни учебни часове, а време в което се компенсират пропуски, натрупани в резултат на онлайн обучението, разширяват се познанията на децата, стимулира се креативността и творчеството. За активното участие на учениците в тях разчитаме на подкрепата на родителите.

 

С пожелания за успехи през втория учебен срок!

 

Ваня Крайчева

Директор

 


Уважаеми родители и ученици,


Тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година ще се състои на 15.09.2020г. от 09:30ч. в двора на ОУ "Христо Ботев ".


Очакваме учениците не по-рано от 09:15ч. Допускат се родители само на I-ви клас в двора на училището. Входът за ученици от I-ви до IV-ти клас е от ул. "Христо Ботев", а за V-VII клас - ул. "Иван Вазов".
 


„Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“

Уважаеми родители, скъпи ученици!

Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

 


 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 


Уважаеми родители и ученици,

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, от понеделник 16.03.2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица  започваме дистанционно обучение на учениците, чрез възможностите на електронния дневник, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи, чрез групите на класовете, вайбър групите на класовете и по мобилните телефони. Прилагаме график относно поредността и времетраенето на уч. часове.

 

Молим родителите да съдействат за участието на учениците в дистанционното обучение, както и да подпомагат процеса на учене.

 

Организирали сме обучението по следния начин: Начало на онлайн заниманията 9:00 часа. Ще бъдат провеждани до 5 учебни часа за учениците от начален етап и до 6 учебни часа за учениците от прогимназиален етап. Учебните часове ще са по 20 мин., а почивките между тях ще са по 10 мин. Ще се провеждат и самоподготовки съгласно приложените графици.

 

Бъдете здрави!

Екипът на ОУ „Христо Ботев“

С. Брестовица

 

График за дистанционно обучение I и II клас

График за дистанционно обучение III и IV клас

График дистанционно обучение 5, 6 и 7 клас